Kvalitetsledelse og certificering?

I konsulentsamarbejdet Stilling+Brixen løser vi bl.a.:

  • Opbygning og implementering af kvalitets- og ledelsessystemer
  • Interne auditeringer
  • Projekter for optimering af kvalitetsbevidsthed og ejerskab til eksisterende ledelsessystemer (reference: egetæpper a/s)
  • Yderligere moduler ifbm. ledelsessparring, optimering af salg-marketingfunktionen og strategiudvikling
  • Produktionsoptimering med LEAN
  • Levering af digitale løsninger på håndbøger for at forenkle og give overblik

Læs mere om certificering og kvalitetsledelse her  (introbrochure i pdf på 4 Mb)

Vi løser både opbygning og implementering af ledelsessystemer - evt. frem mod en ISO certificering samt løbende vedligeholdelse af systemet.
Det væsentlige er, at ledelsessystemet sikrer opfyldelsen af kundernes forventninger og krav, samt styrer de vigtige processer i virksomheden.

 

Hvorfor blive ISO 9001 certificeret?

  • Virksomheden undgår at blive frasorteret som leverandør
  • Reducerer spild
  • Reducerer kundereklamationer 
  • Nøglemedarbejdere mister motivationen pga. for mange fejl og misforståelser

Implementering - trin for trin

Vi tilbyder en implementeringsløsning, hvor de enkelte faser/moduler kan tilkøbes efter behov og ønsker, og dermed en komplet implementering af ledelsessystemer frem mod en ISO certificering.

Hvem er Stilling+Brixen?

Opgaven gennemføres løsningsorienteret af Boe Stilling og Sven Brixen, der til daglig arbejder som rådgivere og virksomhedskonsulenter inden for blandt
andet certificering, forretningsudvikling, kvalitetsledelse og har en stor portion praktisk erfaring.

Udviklingsforløbene gennemføres af virksomhedskonsulenterne Sven Brixen og Boe Stilling, som har et længerevarende samarbejde og supplerende kompetencer inden for virksomhedsledelse, ledelsessystemer og certificering, strategi, organisations- og forretningsudvikling. 
Det vil sikre den optimale løsning - både tidsmæssigt og økonomisk.

Virksomhedskonsulenterne Sven Brixen og Boe Stilling, har begge gennem en lang årrække - suppleret med både erfaringer og videreuddannelser - specialiseret sig i udvikling og optimering af processer og virksomheder - både inden for ledelse og ledelsesystemer, kvalitets- og produktionsoptimering og LEAN, organisationsudvikling, struktur og styring og mange års erfaring med opbygning og implementering af ledelsessystemer.
Og begge har erfaringer fra ledelsesposter i forskellige virksomheder.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde om certificering:

Sven Brixen - sb@i-branding.dk eller 3082 6483

Boe Stilling - boe@stilling-construction.dk eller 6160 8480

Stilling+Brixen